Gradient

כל אחד יכול לטוס?

אזרחים ישראלים יכולים לטוס ולחזור לארץ בכל זמן.

בעל תעודת מתחסן/מחלים רשמית של משרד הבריאות אינו מתחייב בבידוד בחזרה לארץ.

נדרש לברר את המדיניות של כל ארץ בכניסה וביציאה ממנה.

Image by louis magnotti

מהי פרוצדורת ההכנה לטיסה?

כל הנוסעים נדרשים להציג תוצאת בדיקת קורונה (PCR) שלילית שנעשתה ב72 השעות שלפני הטיסה,

לרכוש פוליסת בריאות ומטען,

להביא לשדה התעופה:

תו ירוק, הצהרת נוסע יוצא / נכנס לישראל, צילום דרכון, צילום כרטיס טיסה 

Image by Ishan @seefromthesky

איפה ממלאים את הצהרות הנוסע?

צילום מסך 2021-05-06 161729.png

היוצאים מישראל נדרשים למלא טופס הצהרת נוסע יוצא מישראל.

הנכנסים למדינת ישראל למלא טופס הצהרת נוסע נכנס לישראל.

בהם יש למלא פרטים אישיים, פרטים על הבידוד והצהרת בריאות.

במהלך 24 השעות שלפני המראת הטיסה ולהציגו מודפס בשדה התעופה.

אפשר לטוס לכל מקום?

לא כל המדינות, גם לא אלו שמוגדרות בישראל כירוקות, מאפשרות לישראלים להיכנס אליהן.

על הנוסעים להתעדכן בהנחיות המפורסמות על ידי מדינת היעד.

וכן יש לבדוק באתר משרד החוץ ובאתר המטה ללוחמה בטרור אם קיימות אזהרות מסע ליעד אליו אתם מתכוונים לצאת.

Image by Sam Beasley
Image by Sallie Michalsky

ביטוח נסיעות

חובה לרכוש ביטוח בריאות מותאם לזמני מגיפה,

עלות הביטוח כמעט לא השתנתה אך הנמצאים בקבוצות סיכון (גיל, מצב בריאותי קיים)

נדרשים לרכוש ביטוח מורחב המתייחס למצבם.

התרחיש היקר ביותר שקורה בחו"ל הוא אירוע רפואי ובהשקעה מינורית כעת תחסכו סכומי עתק.